ภาพข่าวกิจกรรม
thumbnails list
 • ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัดในเขตเทศบาลนครยะลา (ดู:5)

  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัดในเขตเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เชิญผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครยะลา ประมาณ 200 คน มาร่วมรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดในจังหวัดยะลา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มเติม โดยในวันนี้มีนายนิมิง น...

 • ร่วมหารือต่อยอดพัฒนาเมืองยะลา (ดู:6)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีโอกาสต้อนรับและร่วมพบปะคุณโน้ต อุดม แต้พานิช พร้อมทีมงานกลุ่มลูกเหรียง ร่วมหารือต่อยอดพัฒนาเมืองยะลา ให้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และน่าท่องเที่ยว พร้อมหาแนวทางส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนต่อไป เมื่อวันที...

 • ประมวลภาพกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ดู:18)

  ประมวลภาพกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ...

 • วางพวงมาลาและถวายบังคม (ดู:18)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ...

 • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู:14)

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 (ครบ 2 ปี) ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา...

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ดู:14)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ...

ไปที่หน้า