ภาพข่าวกิจกรรม
thumbnails list
 • ปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมและร่วมละศีลอดร่วมกัน (ดู:11)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมคณะ ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมและร่วมละศีลอดร่วมกันตามมัสยิดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา เมื่อเร็วๆ นี้...

 • ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู:24)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะตัวแทนเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ...

 • มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณเกศรา มัญชุศรี (ดู:17)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการของเทศบาลนครยะลา และช่วยเหลือการระดมทุนสนับสนุนโ...

 • เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2561 (ดู:15)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แห่ผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ เวียนเทียน เนะท่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทิตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อุโบสถวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เมื่อ...

 • ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดู:29)

  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นตัวแทนคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปร...

 • งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) (ดู:18)

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ ชาวสวนเพิ่มประสิทธิภาพ ทุเรียน กาแฟ ผลไม้ยะลาอร่อย.... นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ธารโต เมือเช้านี้ 18 พฤษภา...

ไปที่หน้า