ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ
15 ตุลาคม 2558

            เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558

                เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 - 31 ตุลาคม  2558ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา รวมเรือพระจาก 4 จังหวัดภาคใต้  (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา) กว่า 30 ลำ พร้อมชมการแสดงและมหรศพมากมายตลอด 4 วัน 3 คืน

             นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ประเพณีชักพระถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทำกันหลังวันออกพรรษา  1  วัน โดยการพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือตามถนนหนทาง และเป็นประเพณีที่สำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน และร่วมทำบุญในทุกค่ำคืนเป็นจำนวนมาก

              เทศบาลนครยะลาจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 - 31 ตุลาคม  2558 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ ชุมนุมเรือพระ ประกวดเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดกลองยาว การแข่งขันตีโพน การแข่งขันแทงต้ม ซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงมโนราห์ศรชัย (ไข่เลี่ยม) และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง เพื่ออนุรักษ์และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

               เทศบาลนครยะลาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ และร่วมงานประเพณีวันชักพระ ประจำปี 2558 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพุธที่  28  ตุลาคม  2558

                เวลา  11.00  น.                   - เรือพระพร้อมกัน  ณ  ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา                                           เวลา  11.00  น.                   - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์  ณ  อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  12.30  น.                   - ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแทงต้ม ประชาชนทั่วไป

                เวลา  13.00  น.                   - เริ่มแข่งขันแทงต้ม ประชาชนทั่วไป

                                                        - มอบรางวัลการแข่งขันแทงต้ม ประชาชนทั่วไป

                เวลา  13.30  น.                   - เริ่มตั้งขบวนเรือพระ  ณ  ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา

                เวลา  14.00  น.                   - ขบวนเรือพระออกจากศูนย์เยาวชน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขยางค์

                                                          เลี้ยวขวาเข้าถนนสิโรรส  เลี้ยวขวาเข้าถนนรถไฟ 

                                                          เลี้ยวขวาเข้าถนนพิพิธภักดี  เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขยางค์ 

                                                          เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครยะลา

                เวลา  16.00  น.                   - เรือพระเข้าประจำที่  บริเวณสนามศูนย์เยาวชน

                เวลา  17.00  น.                   - การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน

                เวลา  18.00  น.                   - พิธีสมโภชเรือพระ

                                                        - ลงทะเบียนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

                                                        - การแสดงของนักเรียน

                เวลา  19.00  น.                   - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (รอบคัดเลือก)

                เวลา  20.30  น.                   - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (รร.คณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา)

 

วันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2558

                เวลา  07.00  น.                   - ถวายจังหันเช้าพระภิกษุสงฆ์  ณ อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  11.00  น.                   - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์  ณ  อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  12.30  น.                   - ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันขูดมะพร้าวประชาชนทั่วไป

                เวลา  13.00  น.                   - เริ่มแข่งขันขูดมะพร้าวประชาชนทั่วไป

                                                        - มอบรางวัลการแข่งขันขูดมะพร้าวประชาชนทั่วไป

                เวลา  15.00  น.                   - เริ่มแข่งซัดต้ม  (ประเภทชาย – หญิง)

                เวลา  17.00  น.                   - การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน

                เวลา  17.30  น.                   - ลงทะเบียนการแข่งขันตีโพน       

                เวลา  18.30  น.                   - การแข่งขันตีโพน

                เวลา  21.00  น.                   - การประกวดกลองยาว

                                                        - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง  วงราชสีห์/วงศาลากันตง

 

วันศุกร์ที่  30  ตุลาคม  2558

                เวลา  07.00  น.                   - ถวายจังหันเช้าพระภิกษุสงฆ์  ณ อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  11.00  น.                   - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์  ณ  อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  15.00  น.                   - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

                เวลา  17.00  น.                   - การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน

                เวลา  18.00  น.                   - รายงานตัวการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

                เวลา  19.00  น.                   - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง  รร.ท.4  (ธนวิถี)

                เวลา  19.30  น.                   - การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

                                                          (รอบชิงชนะเลิศ)

                                                        - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง  รร.ท.4  (ธนวิถี)

                                                           ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล  การประกวดเรือพระ

                                                           การประกวดขบวนแห่เรือพระและการแข่งขันการประกวด

                                                           ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

                เวลา  21.30  น.                   - การแสดงมโนราห์ศรชัย  (ไข่เลี่ยม)

วันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2558

                เวลา  07.00  น.                   - ถวายจังหันเช้าพระภิกษุสงฆ์  ณ อาคารศูนย์เยาวชน

                เวลา  08.00  น.                   - เรือพระแยกย้ายออกจากศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา                                                                                   เดินทางกลับวัดโดยสวัสดิภาพ