ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดจ่ายน้ำประปา 11 พ.ย. 58
11 พฤศจิกายน 2558

                ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา มีความจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุงท่อจ่ายน้ำดิบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ที่แตกชำรุดเนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน และจะดำเนินการเชื่อมประสาน ท่อน้ำดิบที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ ณ บริเวณโรงผลิตน้ำประปาที่ 3 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
            ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
            กองการประปา เทศบาลนครยะลา
            9 พฤศจิกายน 2558