ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล
5 กันยายน 2560

           ด้วยกองการประปามีความจำเป็นต้องดำเนินการเชื่อมต่อน้ำประปาเข้าสู้ระบบท่อประปาที่ทำการวางใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จึงมีควมจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนผังเมือง 6 และบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ