ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
31 ตุลาคม 2560

 

เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560

 

            เทศบาลนครยะลากำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน 2560  ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา โดยจัดให้มีกิจกรรม พิธีลอยกระทงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง     ลอยกระทงปฐมฤกษ์  สาธิตประดิษฐ์กระทงใบตองสด  ประกวดกระทงใหญ่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การจุดพลุ แสง สี ลอยกระทงสาย การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

            นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีที่เทศบาลนครยะลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งมีชีวิต  โดยในปีนี้ วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันศุกร์ที่        3 พฤศจิกายน 2560 เป็นประเพณีที่สำคัญที่พี่น้องชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทง และมาร่วมงานชมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก เทศบาลจึงจัดให้มีพิธีลอยกระทงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ลอยกระทงปฐมฤกษ์ การสาธิตประดิษฐ์กระทงใบตองสด ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดหนูน้อยนพมาศ และการลอยกระทงสาย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

        เทศบาลนครยะลาจึงขอเชิญชวนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560 ตามกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ณ  บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา

            เวลา  15.00  น.    นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีนครยะลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา

และคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลาถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ทำพิธี ลอยกระทงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ  บริเวณสระน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 

ณ  บริเวณสันเขื่อนสวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา

            เวลา  16.00  น.    ลงทะเบียนการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ณ สวนศรีเมือง (ด้านหลังเวที)

            เวลา  16.30  น.    ลงทะเบียนการประกวดหนูน้อยนพมาศ

            เวลา  17.30  น.    เริ่มประกวดหนูน้อยนพมาศ

            เวลา  18.00  น.    กรรมการเริ่มให้คะแนนการประกวดกระทงขนาดใหญ่ 

            เวลา  18.30  น.    ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  ณ  สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา

                                    - นายกเทศมนตรีนครยะลา  กล่าวรายงาน

                                    - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี  2560

                                    - พิธีกรกล่าวคำอโหสิกรรมพระแม่คงคาและทำพิธีลอยกระทงปฐมฤกษ์

                                    - การลอยกระทงสายและประชาชนร่วมลอยกระทง

                                    - ประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทงใหญ่   

                                       พร้อมมอบรางวัล

                                     - การแสดงของนักเรียน  นักศึกษาและการแสดงดนตรี