ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครยะลา ฉบับที่ 4
28 พฤศจิกายน 2560

       ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครยะลา ฉบับที่ 4  โปรดติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ ครับ