ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องฯ
8 มกราคม 2561

        ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบและชำระภาษีได้ตามรายเอียดนี้ค่ะ