ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561

             ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำบริเวณถนนสายดังกล่าวและใกล้เคียงตามรายละเอียดในประกาศ เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073 - 212977 , 073 – 212710