ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครยะลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
11 มกราคม 2561

เทศบาลนครยะลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

           นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งมีคำขวัญว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความหวังและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นำพาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์และสงบสุข โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน สำหรับปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมจำนวน 90 หน่วยงาน โดยแบ่งโดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การอ่านสารวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี การแสดงชุดสุนัขสงคราม การแสดงโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ การเล่นเกมตอบปัญหาแจกรางวัล การแสดงของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา การแสดงดนตรีและการร้องเพลง การเล่นเกม และจับสลากรางวัลต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสนุกเพลิดเพลิน โดยได้จัดกิจกรรมเป็น 6 โซน คือ

          1. โซนเวทีกลาง จัดให้มีการฟังสารวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี การแสดงในพิธีเปิด การแสดงของเด็กและเยาวชน และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลบนเวทีกลาง

          2. โซนสุขภาพ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกวัย การประกวดสุขภาพเด็ก และบริการตรวจสุขภาพ

          3. โซนความรู้ มีการจัดนิทาศการให้ความรู้ การสาธิตของหน่วยงานต่างๆ และการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลของแต่ละหน่วยงาน

          4. โซนกิจกรรมกลางแจ้ง จัดให้มีการแข่งขันกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน การเล่นเกม

          5. โซนอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการบริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และไอศกรีม

          6. โซนเครื่องเล่น จัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก บริการฟรีตลอดงาน

           จึงขอเชิญชวนเด็กๆ ทุกคนร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป สำหรับเด็กที่ยังเล็กอยู่ ขอความกรุณาผู้ปกครองได้เขียนชื่อ - ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็กด้วย หากเกิดการพลัดหลงกันขึ้นเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้โดยสะดวกต่อไป