ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครยะลา ดูแลคนทุกวัยในเขตเทศบาลนครยะลา
22 กุมภาพันธ์ 2561

             เทศบาลนครยะลา ดูแลคนทุกวัยในเขตเทศบาลนครยะลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครยะลา มี 5 แห่ง ตลาดเก่า / สะเตง / หลังวัดยะลาธรรมาราม วัดเมืองยะลา และเทศบาล 4 ธนวิถี เปิดรับสมัครเด็กวัย 2 ขวบ เรียนรู้ พัฒนา เตรียมความพร้อม ก่อนขึ้นชั้นปฐมวัย สนใจสมัคร ติดต่อสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา โทร.073-213966