ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครยะลา จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 33
2 มีนาคม 2561

 

     เทศบาลนครยะลา จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 33

 

            เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ สนามนกเขา สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา

                นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครยะลา ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดงานต่อเนื่องมายาวนานถึง 33 ปี โดยมีผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงหรือชาวชวาวงศ์จากหลากหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นำนกมาร่วมแข่งขันประมาณ 2,000 นก นอกจากการแข่งขันนกเขาชวาเสียงแล้ว เทศบาลได้จัดกิจกรรมเสริม คือในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประเภท 4 ยก 9 ดอกรวม (VIP) และประเภท 4 ยก 8 ดอกรวม (ดาวรุ่ง)  และการแข่งขันนกบินหลาดง ณ โรงจอดรถ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา และในวันที่ 3-5 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารจานเด็ดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวของประเทศไทยเผยแพร่ไปทั่วโลก

นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลาที่จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ตั้งแต่ปี 2529 นั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดยะลา โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนก ตั้งแต่ต้นน้ำ  คือ ธุรกิจฟาร์มนกและการเพาะเลี้ยงนก กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะขายลูกนกทั้งในประเทศและมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ธุรกิจกลางน้ำ คือ กลุ่มอาชีพทำกรงนก หัวกรงนก ตะขอกรงนก กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าคลุมกรงนก กลุ่มผลิตอาหาร  อาหารเสริม  และยารักษาโรคสำหรับนก รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหิน ผลไม้พื้นเมืองจังหวัดยะลา จากเดิมที่เคยมีราคาเพียงหวีละ 15–20 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 40-50 บาท รวมทั้งอาหารนกชนิดอื่นๆ เช่น หนอนนก ผักผลไม้ ฯลฯ ส่วนธุรกิจปลายน้ำ  คือ ร้านน้ำชา ธุรกิจโรงแรม  ขนส่ง ร้านอาหาร OTOP  สินค้าที่นำมาเป็นของรางวัลทุกประเภท ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าที่นำมาวางขายรอบๆสนามแข่งขัน

จนถึงปัจจุบันเทศบาลนครยะลาได้พัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Yala Bird City ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมถือว่ากิจกรรมนี้ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพราะผู้ที่ชื่นชอบนกมาจากต่างเชื้อชาติ  ศาสนา  แต่สามารถใช้กิจกรรมและความสนใจร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่สังคมที่มีความสันติสุขต่อไป

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 33  การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแข่งขันนกบินหลาดง และกิจกรรมเทศกาลอาหารจานเด็ดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา โทร.073-216738