ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้างาน "ถนนคนเดิน" ประจำปี 2561
17 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลนครยะลา เรื่อง การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้่างาน "ถนนคนเดิน" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 25 เมษายน 2561 ณ ห้องเทศกิจในวันและเวลาราชการ
        หลักฐานที่ใช้คือ
              1. สำเนาบัตรประชาชน 
              2. ภาพถ่ายสินค้าที่จำหน่าย
              3.  พร้อมวางเงินประกัน 5,000 บาท

   และจับฉลากล็อคในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา สำหรับผู้ที่จับฉลากได้จะต้องชำระค่าเต็นท์ และค่าขยะ เป็นเงิน 460 บาท สำหรับเต็นท์ขนาด 3 ห้อง กว้างห้องละ 3 เมตร และ 560 บาท สำหรับขนาดเต็นท์ 2 ห้อง กว้างห้องละ 4 เมตร

   การจัดงานถนนคนเดินฯ จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้ามือสองทุกชนิด โดยเด็ดขาด

          
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานเทศกิจ เทศบาลนครยะลา โทร.073-223666 ต่อ 1053