ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครยะลา เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลารับสมัครการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird ฯ
28 พฤษภาคม 2561
-