ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมสภาประชาชนนครยะลา ครั้งที่ 12
6 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญร่วมประชุมสภาประชาชนนครยะลา ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 61 เวลา 08.30-13.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.) ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก