ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวยะลาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
11 ตุลาคม 2561

 

เทศบาลนครยะลา ขอเชิญพสกนิกรชาวยะลาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
             06.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
             15.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ
             18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                          ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

     ขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

การแต่งกาย
             ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
             ประชาชน  : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง
             จิตอาสา   : แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา
             นักเรียน นักศึกษา องค์กรเอกชน : เครื่องแบบตามสังกัด