แหล่งท่องเที่ยว
thumbnails list
 • สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) (ดู:6,567)

  สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) อยู่ถนนพิพิธภักดี มีพื้นที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2511 ภายในสวนสาธารณะมีศาลากลางน้ำ รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของจั...

 • สวนสาธารณะบ้านร่ม (ดู:1,627)

  สวนสาธารณะบ้านร่ม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำบ้านสะเตง สร้างความสดชื่นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วยสีเขียวจากต้นไม้ที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น และศาลาริมน้ำรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนรับลมริมแม่น้ำที่พัดผ่านเย็นสบาย เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะใจกลางเม...

 • สวนศรีเมือง (ดู:2,160)

 • สวนมิ่งเมือง (ดู:2,029)

  ปี 2545 เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง (แบเมาะพัฒนา) โดยเริ่มจากทางเข้าเมือง (ตรงป้อมตำรวจบ้านจารู) มาออกถนนสี่เลนใกล้สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเชื่อมกับถนนผังเมือง 4 ซึ่งสวนสาธารณะมิ่งเมืองมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้มี 4 แห่ง คือ สวนมิ่งเมือง 1-4 หรือ บาโร...

 • สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) จังหวัดยะลา (ดู:3,129)

  สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 1 เขตเทศบาลนครยะลา ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300 เมตร เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลนครยะลา พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 207 ไร่ ปรับปรุงขึ้นจากพรุบาโกยโดยจัดให้มีสวนกีฬา สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็นสนามมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และชายหาดจำลอง สวนแห่งนี้ส...

 • ศาลหลักเมืองยะลา (ดู:2,734)

  ศาลหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นที่สักการบูชา เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา โดยประมาณปลายเดือน พฤษภาคม มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีงานหนึ่งของภาคใต้ นอกจากนี้ศาลหลักเมืองยะลายังเป็นจุดศูนย์กลางของผังเมืองรูปใยแมงมุม ซึ่งมีคำว่าเมืองยะลา เป็นเมืองที่...